Adres: UL.SYNÓW PUŁKU 2, 01-354 WARSZAWA.

Działalność

1. Działalność opiekuńczo-wychowawcza w tym:

 • Indywidualna praca wychowawcza z podopiecznym - pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych
 • Kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy.
 • Wspieranie rozwoju dziecka oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 • Organizacja czasu wolnego poprzez:
 • Zajęcia edukacyjne o charakterze poznawczym
 • Zajęcia artystyczne
 • Zabawy swobodne oraz zabawy integracyjne
 • Organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia w tym :              
 • Zajęcia ruchowe i rekreacja
 • Edukacja i trening w zakresie higieny i kultury osobistej
 • Organizacja zajęć specjalistycznych w tym:
 • zajęcia sportowo-korekcyjne
 • terapia pedagogiczna
 • Wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego
 • Podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków
 • Zapewnienie przynajmniej jednego posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania w ŚOW TPD 

2.Działalność profilaktyczna w tym:

 • Eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy, wulgarności.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

3. Stała współpraca z rodziną dziecka w tym:

 • Indywidualna spotkania z rodzicami/opiekunami
 • Podtrzymywanie emocjonalnej więzi dziecka z rodziną
 • Organizowanie pomocy materialnej dla wychowanków ogniska i ich rodzin
 • Animowanie środowiskowej działalności na rzecz dziecka i rodziny.

4.Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Rodzinną, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Fundacją „Naszym Dzieciom” a także z pedagogami i psychologami szkolnymi, sądem rodzinnym oraz kuratorami sądowymi.

Zajęcia realizowane w ramach współpracy
z Fundacją "Naszym Dzieciom"

Współpracujemy z

TPD BEMOWO:

ul.Synów Pułku 2,
01-354 Warszawa.
Telefon: 22 664 32 14
E-mail: sow-tpd@o2.pl

Copyright © 2019. All rights reserved.     [   Polityka prywatności   ]     [   Nipnet   ]

Wszelkie prawa zastrzeżone © Nipnet - Projekt i wykonanie  nipnet.pl