Terapie pedagogiczne

Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki

Terapia pedagogiczna z elementami terapii ręki to specjalistyczne i kompleksowe oddziaływania mające na celu niesienie pomocy dzieciom z deficytami rozwojowymi,
które ujawniają różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. W konsekwencji prowadzących do niepowodzeń szkolnych. Terapia przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami w zakresie rozwoju sprawności grafomotorycznej, manipulacyjnej, sprawności językowej i komunikacyjnej, percepcji wzrokowej i słuchowej, zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, deficyty te
utrudniają im nabywanie wiedzy i umiejętności.

Cel ogólny projektu:
Zwiększenie dostępności do pomocy pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w nauce i funkcjonowaniu społecznym w szkole dla dzieci z Dzielnicy Warszawa Bemowo z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kompensowanie i korekta zaburzonych funkcji rozwojowych dziecka w ramach zajęć.

Cele szczegółowe zadania:
• kompensowanie braków w zakresie występujących trudności w uczeniu się poprzez stosowanie odpowiednich technik i ćwiczeń
• motywowanie do podejmowania kolejnych działań i doskonalenie osiągnięć poprzez nagradzanie, wzmacnianie prawidłowych zachowań
• rozwijanie poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości, wzrostu motywacji do nauki, poprzez pozytywną informację zwrotną
• wsparcie rodziców i poszerzanie ich umiejętności wychowawczych poprzez udzielanie informacji o trudnościach dziecka i wskazówek do pracy z dzieckiem
• usprawnienie koordynacji wzrokowo – ruchowej, doskonalenie procesów analizy i syntezy wzrokowej, wydłużenie koncentracji uwagi poprzez różne rodzaje ćwiczeń
• uczenie planowania, korygowania swojej pracy poprzez ćwiczenie tych umiejętności i motywowanie do systematycznej pracy i ćwiczeń
• wspomaganie rozwoju sprawności manualnej i graficznej i orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni poprzez różnorodne karty pracy i ćwiczenia grafomotoryczne
• relaksacja i zmniejszenie napięcia mięśniowego i emocjonalnego poprzez  różnorodne ćwiczenia, karty pracy

Program ma pozytywnie wpłynąć na uczniów i przezwyciężyć u nich trudności w nauce.
Realizacja zajęć poza szkołą w miłej atmosferze wzmacniająca wiarę we własne możliwości i umiejętności daje dziecku  szansę na sukces na polu edukacyjny.

Udostępnij:
Zajęcia prowadzi:
Joanna
Wychowawca
Terapia pedagogiczna dla dzieci z opiniami/orzeczeniami

Terapia pedagogiczna: z języka polskiego (dysleksja, dysgrafia i dysortografia) i z matematyki (dyskalkulia i specyficzne  trudności w uczeniu się matematyki)

Cel główny:

  • Zapewnienie dostępu do zajęć specjalistycznych w formie terapii pedagogicznej dzieciom i młodzieży

Cele szczegółowe:

  • Stymulowanie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub z niepełnosprawnością
  • Korygowanie i kompensowanie zaburzonych funkcji (m.in. percepcyjnych, słuchowych, motorycznych) dziecka
  • Wzrost umiejętności edukacyjnych – wyrównywanie braków w umiejętnościach dziecka wynikających z braku systematycznej i  długofalowej pracy dostosowanej do potrzeb i możliwości dziecka
  • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych konsekwencji wynikających z trudności przejawianych przezdziecko

Opis działania:
Zajęcia prowadzone długofalowo (minimum rok szkolny), indywidualnie lub w parze (w zależności od przejawianych przez dziecko trudności i możliwości) po wcześniejszym wstępnym rozpoznaniu trudności i możliwość dziecka na podstawie stosownej dokumentacji, własnej obserwacji oraz nawiązaniu relacji bezpiecznej i przyjaznej dziecku. Działania w ramach projektu będą
obejmowały realizacją ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, umiejętności w zakresie uczenia się i matematyczne, przeplatanych grami edukacyjnymi i ćwiczeniami grafomotorycznymi. Zakończone zostaną podsumowaniem w postaci informacji zwrotnych od uczestników zajęć i ich rodziców, pedagogów. Każde zajęcia będą trwały 60 minut i będą obejmowały etap pracy wstępnej (utrwalenie poznanych wiadomości, zdobytej wiedzy), właściwej (ćwiczenia i zadania korygujące trudności dziecka oraz wyposażające go w nowe umiejętności) i końcowej (podsumowanie zdobytych umiejętności). Bieżąca praca z dzieckiem będzie uzupełniona o systematyczny kontakt z rodzicem dziecka polegający na wymianie spostrzeżeń i udzielaniu wskazówek do pracy z dzieckiem w domu.

Udostępnij:
Zajęcia prowadzi:
Joanna
Wychowawca
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Odrzuć wszystkie Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Dostosuj ustawienia
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Używamy plików cookie Google Analytics. Te pliki cookie będą przechowywane w przeglądarce tylko za państwa uprzednią zgodą.
Reklamowe pliki cookies służą m.in. do analizowania efektywności działań reklamowych i śledzenia konwersji.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystkie
Ustawienia ciastek
Copyright (c) TPD BEMOWO. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie nipnet.pl.