Kim jesteśmy

ŚRODOWISKOWE OGNISKO WYCHOWAWCZE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI

Z siedzibą w Warszawie przy  ul. Synów Pułku 2 jest niepubliczną placówką wsparcia dziennego.

Ze względu na organizację, standard opieki i wychowania świadczonej na rzecz dzieci, TPD  ma charakter placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej w tym Ognisko dla dzieci w wieku szkolnym.

Nasza placówka stoi otworem dla wszystkich chętnych dzieci. Jest to miejsce, w którym dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a przede wszystkim osób, dla których praca z dziećmi to wielka przyjemność.

//tpdbemowo.pl/wp-content/uploads/2020/03/TPD-BEMOWO-warsztaty-chemiczne-9.jpg
//tpdbemowo.pl/wp-content/uploads/2020/03/tpd-bemowo-zima-w-m-miescie-2020-43.jpg

1. Działalność opiekuńczo-wychowawcza w tym:

 • Indywidualna praca wychowawcza z podopiecznym – pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych, rówieśniczych
 • Kształtowanie właściwego stosunku i motywacji do nauki i pracy.
 • Wspieranie rozwoju dziecka oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 • Organizacja czasu wolnego poprzez:
 • Zajęcia edukacyjne o charakterze poznawczym
 • Zajęcia artystyczne
 • Zabawy swobodne oraz zabawy integracyjne
 • Organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia w tym :
 • Zajęcia ruchowe i rekreacja
 • Edukacja i trening w zakresie higieny i kultury osobistej
 • Organizacja zajęć specjalistycznych w tym:
 • zajęcia sportowo-korekcyjne
 • terapia pedagogiczna
 • Wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego
 • Podnoszenie poziomu kultury osobistej wychowanków
 • Zapewnienie przynajmniej jednego posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania w ŚOW TPD

2.Działalność profilaktyczna w tym:

 • Eliminowanie zaburzeń zachowania, agresji, przemocy, wulgarności.
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

3. Stała współpraca z rodziną dziecka w tym:

 • Indywidualna spotkania z rodzicami/opiekunami
 • Podtrzymywanie emocjonalnej więzi dziecka z rodziną
 • Organizowanie pomocy materialnej dla wychowanków ogniska i ich rodzin
 • Animowanie środowiskowej działalności na rzecz dziecka i rodziny.

4.Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Rodzinną, Punktem Informacyjno-Konsultacyjnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Fundacją „Naszym Dzieciom” a także z pedagogami i psychologami szkolnymi, sądem rodzinnym oraz kuratorami sądowymi.

//tpdbemowo.pl/wp-content/uploads/2020/03/minecraft-tpd-bemowo-4.jpg

Copyright (c) TPD BEMOWO. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie nipnet.pl.