Warsztaty ceramiczne

Celem warsztatów jest rozładowanie trudnych emocji u dzieci oraz wyzwalanie pozytywnych emocji umożliwiających wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe:
• Rozwój wyobraźni, kreatywnego i twórczego myślenia
• Rozwój zdolności manualnych
• Poznanie technik i technologii ceramicznych
• Kształtowanie umiejętności projektowania i przedstawiania kompozycji na płaszczyźnie i w bryle
• Usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowej
• Doskonalenie koncentracji uwagi
• Rozwijanie wrażliwości i twórczej ekspresji
• Rozwijanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów

Opis działań:
Warsztaty ceramiczne ma w założeniu przeprowadzenie warsztatów ceramicznych które umożliwią uczestnikom poznanie podstawowych technik ceramicznych ( różnych sposobów budowania obiektu ceramicznego ) metod barwienia i szkliwienia oraz innych technik zdobienia. Uczestnicy poprzez cykl zajęć poznają te techniki a także metody wypału w różnego rodzaju piecach w sposób teoretyczny i praktyczny (metoda pokazu)

  • Praca w glinie ceramicznej oprócz nauki techniki ma rozbudzać i rozwijać wrażliwość plastyczną oraz pobudzać do twórczego działania
  • ma za zadanie budzenie cech indywidualnych w procesie tworzenia formy ceramicznej
  • umożliwia rozwijanie -komponowania dwuwymiarowego i przestrzennego z uwzględnieniem proporcji i konstrukcji bryły
  • Ma za zadanie wyrobienie umiejętności operowania narzędziami i materiałem jakim jest glina ceramiczna i celowego ich stosowania
  • umożliwia poznanie podstawowych pojęć z zakresu dziedzin ceramicznych
  • Obok osiągnięcia sprawności manualnych umożliwia wyrobienie odczuwania wartości estetycznych
Udostępnij:
Zajęcia prowadzi:
….
Instruktor zajęć ceramicznych
Copyright (c) TPD BEMOWO. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie nipnet.pl.