Terapia logopedyczna

Zajęcia z terapii logopedycznej będą polegały na usuwaniu zaburzeń mowy (wady wymowy, jąkania), stymulowanie rozwoju mowy i
wyrównywanie opóźnień tego rozwoju oraz podnoszeniu sprawności językowej.

Celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburzeń mowy (wad wymowy, jąkania i innych) oraz wykształcenie prawidłowej mowy pod względem gramatycznym, fonetycznym i leksykalnym.

Cele szczegółowe:

  •  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
  • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej
  • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,
  • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych
  • rozwijanie słuchu fonematycznego

Opis działania
Zajęcia logopedyczne są środkiem pomocy dziecku. Ich treść, formy, metody będą maksymalnie dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka i skierowane na wyeliminowanie wykrytych w mowie nieprawidłowości. Zajęcia prowadzone przez logopedę są w formie zabawy i będą uwzględniać ćwiczenia aparatu artykulacyjnego (języka, warg, podniebienia i zwierającego pierścienia gardłowego), ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia emisji głosu i prawidłowej artykulacji. Każde dziecko które zostanie przebadane będzie miało indywidualnie dobierane odpowiednie zestawy ćwiczeń korygujących wadę wymowy. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć indywidualnych lub grupowych.

Udostępnij:
Zajęcia prowadzi:
Alicja
Logopeda
Copyright (c) TPD BEMOWO. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie nipnet.pl.