Trening umiejętności społecznych (TUS)

Trening umiejętności społecznych (TUS)to trening grupowy podczas którego terapeuta modeluje zachowanie dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych. To grupowa forma pracy z dziećmi, które doświadczają trudności społecznych. TUS to zajęcia mające na celu nabywanie i ćwiczenie kompetencji społecznych.

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu takich jak efektywna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów czy radzenie sobie z trudnymi emocjami. Zajęcia zawierać będą elementy treningu komunikacji, pracy nad emocjami oraz poprawie umiejętności interpersonalnych i współdziałania. TUS skierowany będzie nie tylko do osób z zaburzeniami zachowania ale też dla osób z ADHD, ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

Cele główne:

 • Optymalizacja zachowań społecznych
 • Korygowanie nieprawidłowych nawyków i zastąpienie ich nawykami adekwatnymi do sytuacji
 • Uzyskanie umiejętności, kompetencji i wiedzy społecznej
 • Przełożenie wyuczonych i wyćwiczonych zachowań do rzeczywistości.

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji
 • Ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach
 • Rozwijanie świadomości różnic i podobieństw między osobami
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości
 • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych
 • Wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny
 • Kształtowanie zachowań empatycznych
 • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji

Opis działania:

Zajęcia odbywać się będą w małych grupach (od 6 do 8 osób), dobranych pod względem wieku. Zajęcia prowadzone będą przez jednego terapeutę. Program zajęć obejmować będzie integrację z rówieśnikami w grupie poprzez wspólną zabawę, naukę komunikowania się z innymi dziećmi i osobami dorosłymi oraz podejmowania współpracy.

Podczas zajęć uczestnicy skupią się na rozwijaniu umiejętności społecznych, takich jak:

 • przestrzeganie reguł pracy w grupie,
 • radzenie sobie z porażkami,
 • mówienie o swoich potrzebach,
 • zawieranie znajomości,
 • skupianie uwagi,
 • poprawa koncentracji podczas pracy
 • umiejętne słuchanie,
 • reagowanie na polecenia, a w rezultacie przenoszenie nabywanych umiejętności na sytuacje z życia codziennego.

Jakie umiejętności zdobędzie uczestnik podczas zajęć?

 • umiejętność budowania poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny;
 • różnicowania i nazywania emocji oraz radzenia sobie z nimi;
 • uważnego słuchania i zadawania pytań oraz prowadzenia rozmowy;
 • asertywnego wyrażania swojej opinii;
 • proszenia o pomoc;
 • reagowania na pochwały i komplementy;
 • zawierania i utrzymywania znajomości.

Metody:

 • Zajęcia w grupie
 • Zajęcia w parach
 • Zabawy integracyjne, edukacyjne, tematyczne
 • Drama
 • Dyskusja,
 • Burza mózgów

Na zajęcia z TUS zostaną zakwalifikowane osoby mające duże trudności w kontaktach społecznych i pracy z grupą, które uniemożliwiają im uczestnictwo w realizowanych zajęciach socjoterapeutycznych.

Udostępnij:
Zajęcia prowadzi:
Katarzyna
Trening Umiejętności Społecznych
Copyright (c) TPD BEMOWO. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Projekt i wykonanie nipnet.pl.